tremco illbruckin yritysasiakkaiden verkkokauppa. • Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa • Asiakaspalvelumme vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin
Valikko

Nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa kaikissa tremco illbruck Oy:n toimituksissa ellei tilaajan tai ostajan kanssa ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.

Hinnat

Hintamme on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, sitoumuksetta ja valuuttamuutosvarauksin. Hinnat ovat aina kg-, litra-, tai pakkaushintoja kuten tarjouksessa tai hinnastossa on ilmoitettu. Mahdollisesti ilmoitetut tuotteiden menekit (esim. per kg, m2 tai jm) ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sitovia.

Tarjoukset

Tarjouksemme ovat voimassa yhden kuukauden, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa vuositarjouksissa esitettyjä hintoja mikäli valuuttakursseissa, raaka-aineiden hinnoissa yms. tapahtuu oleellisia tuotteen hintaan vaikuttavia muutoksia.

Muut kulut

Veloitamme 30 €:n pienlaskutuslisän alle 200 €:n kertaostoista.

Toimitusehto

Vapaasti varastossamme Vantaalla (Vanha Porvoontie 238).

Toimitukset/kuljetukset

Rahtihinnastomme mukaisesti tai asiakkaan rahtisopimuksella pyydettäessä.

Laskujen maksaminen

Laskut tulee maksaa eräpäivään mennessä. Erääntynyt saldo saattaa estää tavaratoimitukset ilman erillistä ilmoitusta.

Huomautukset

Tuotteiden laatua ja toimitetun tavaran määrää koskevat huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, vastaavasti laskua koskevat huomautukset 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, että puheoikeus on muutoin menetetty. Tuotteiden tarkastus on tehtävä asianmukaisesti viipymättä sen ollessa mahdollista, ja siinä yhteydessä esim. silmämääräisesti havaittavista kuljetusvaurioista on tehtävä huomautukset viivytyksettä rahtikirjaan. Vaatimuksia, joiden perusteena oleva vaurio tai muu epäkohta olisi pitänyt kohtuudella havaita tuotteiden vastaanottoa seuraavassa tarkastuksessa, ei voida esittää myöhemmin.

Palautukset

Palautuksia emme lähtökohtaisesti ota vastaan. Mahdollisista palautuksista on sovittava etukäteen ao. myyjän tai tilauskonttorimme kanssa viimeistään 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Nimenomaisesti sovituista palautuksista (ehjistä ja avaamattomista alkuperäispakkauksista) hyvitämme 80 % tuotteiden laskutetusta hinnasta, ellei palautuksesta sopimisen yhteydessä ole toisin sovittu. Palautuskustannuksista vastaa ostaja / tilaaja.

Käyttöturvallisuus

Kaikista myymistämme tuotteista on saatavilla tekninen esite. Käyttäjän on tutustuttava tuotetta koskeviin kirjallisiin teknisiin esitteisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä varmistuttava tuotteen sopivuudesta kulloisessakin tilanteessa. Asiantuntijamme ovat tarvittaessa käytettävissänne.

Vastuut ja takuut

Mikäli tuotteessa havaitaan vikoja tai puutteita on ostajan / tilaajan ilmoitettava niistä välittömästi tremco illbruckille ja ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin mahdollisten vahinkojen estämiseksi ja minimoimiseksi. Reklamaatioon kohdistuva korjausvastuu rajoittuu toimitetun tuotteen myyntiarvoon eikä sitä voida kohdistaa kolmansiin osapuoliin.

Tremco illbruckin vastuu ja mahdolliset erikseen kirjoitettavat kohdekohtaiset takuut koskevat ainoastaan toimitetun tavaran ominaisuuksia ja näiden säilymistä. Mitään takuita toimitettuun tavaraan liittyvästä työstä tai sen lopputuloksesta ei anneta, vaan niistä vastaa urakoitsija tai muu työn suorittaja.

Tuotteen virheellinen käyttö, varastointi tms. ei oikeuta korvausvaatimuksiin. Tremco illbruck on vapaa kaikesta vastuusta, mikäli tuotetta käytetään käyttöohjeiden tai muiden tremco illbruckilta saatujen nimenomaisten ohjeiden taikka hyvän rakennustavan vastaisesti, tai jos olosuhteet tuotteiden käyttö/asennushetkellä eivät ole asianmukaiset.

Mikäli tuotteeseen kohdistuva vika tai puute, tilauksen myöhästyminen tms. johtuu tremco illbruckista riippumattomista syistä (esim. force majeure kuten luonnonmullistus, sota, työriita, vakavat tuotantohäiriöt tehtaalla tms.) ei tilaaja voi esittää vaateita tremco illbruckia kohtaan.

Kohdekohtaisessa takuussa myönnetyn takuuajan jälkeen tremco illbruck vastaa ainoastaan sellaisista virheistä, joiden ostaja/tilaaja näyttää aiheutuneen tremco illbruckin törkeästä tuottamuksesta ja jota ostaja/tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita takuun voimassaoloaikana.

Muilta osin takuuasioissa noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000).